Історичні статті

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.. — 2017. — Вип.27

...

Читать далее »

Смолій В., Якубова Л. Історичний контекст формування проекту русский мир та практика його реалізації в Криму й на Донбасі : Аналітична записка (2018)

...

Читать далее »

Якубова Л., Головко В., Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії : Аналітична доповідь (2018)

...

Читать далее »

Український історичний журнал. — 2018. — № 2

...

Читать далее »

Пущук І. A. Волиняни про «Волинь-43»: Українська пам’ять про польську експансію на український північний захід у 1938-1944 pp.: усноісторичний аспект : Волинська область, Рівненська область. Південна Волинь (Кременеччина), Берестійщина, Підляшшя, Холмшина (2017)

...

Читать далее »

Смолій В. А., Котляр М. Ф., Степанков В. С. Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення. Т. 1: Спецслужби України у IX ‒ середині XVII ст. (2017)

...

Читать далее »

Сідак В. С. Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення. Т. 2: Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 pp. (2017)

...

Читать далее »

Дашкевич Я. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії (2016)

...

Читать далее »

Гладун О. М. Нариси з демографічної історії України XX століття (2018)

...

Читать далее »

Третя міжнародна зброєзнавча конференція : тези доповідей (2018)

...

Читать далее »