Історичні статті

Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка” і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1: Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи (1996)

...

Читать далее »

Греков Б. Д. Избранные труды. Т. II (1959)

...

Читать далее »

Великая дружба : Сборник посвященный 300-летию воссоединения Украины с Россией (1954)

...

Читать далее »

Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України : міжархівний довідник. Т. 4: Метричні книги у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Полтавської областей (2012)

...

Читать далее »

Революционная борьба на херсонщине в 1905-1907 гг. : Сборник документов и материалов (1962)

...

Читать далее »

Загальні (звітно-виборчі) збори молодих вчених Інституту історії України НАН України

23 січня 2018 року о 14:30 відбудуться загальні (звітно-виборчі) збори молодих вчених Інституту історії України НАН України.Порядок денний включає заслуховування та обговорення звіту про роботу Ради...

Читать далее »

Міжнародна науково-практична конференція «VІ Міждисциплінарні гуманітарні читання» : Тези доповідей (2017)

...

Читать далее »

Романцов О. В. Становлення інституту військових губернаторів на теренах Правобережної України (кінець XVIII ‒ перша третина ХІХ ст.) (2017)

...

Читать далее »

Переписка гетманов Левобережной Украины с Москвой и Санкт-Петербургом 1654–1764 гг. : сборник документов. Т. І: Гетманство Богдана Хмельницкого. 1654–1657 гг. (2017)

...

Читать далее »

Яковенко Н. Що змінило козацьке повстання Хмельницького (2017)

...

Читать далее »